A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради

Протокол засідання № 1

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії  для проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

11 листопада 2022 року                  с. Глеюватка                                    № 1

 

Місце проведення: 53001, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Глеюватка, вул. Кірова Олександра, буд. 2а (актова зала Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради).

 

Присутні (відповідно до листка реєстрації членів конкурсної комісії):

Голова комісії:

ГУРЄЄВ Дмитро Олександрович

 

– перший заступник Глеюватського сільського голови; 

 

 

Заступник голови комісії:

НЕГАРА Наталя Миколаївна

 

– начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради;

Секретар комісії:

КОПАНИЦЯ Ірина Борисівна

 

 • голова постійної комісії з гуманітарних питань сільської ради.

Члени комісії:

ГОЛЯК Ольга Миколаївна

 

 • депутат Глеюватської сільської ради;

ЖОВНЕР Людмила Олександрівна

 • Директор Червонозабійницького ліцею Глеюватської сільської ради;

РОГАЛЬСЬКИЙ Роман Олександрович

 • депутат Глеюватської сільської ради;

ЖЕЛЕЗНЯК Ольга Миколаївна

 • голова профспілкового комітету Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради.

 Всього: 7 членів комісії

 

 Відсутні: 2 члени комісії:

 

 1. ПАВЛОВА Ольга Вікторівна, начальник відділу кадрового забезпечення Криворізької РДА (за згодою);

 

 1. ПОШТОВА Ольга Володимирівна, уповноважена особа від колективу Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради (поважна причина).

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії  для проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання комісії для  проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

Доповідає: Дмитро ГУРЄЄВ, голова комісії

 

          2.Про дотримання норм Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ

 

 Доповідає: Наталя НЕГАРА, заступник голови комісії

          3.Про розгляд пакету документів, поданого претендентом на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади  керівника/директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  та допуск/недопуск його до етапів конкурсного відбору.

Доповідає: Наталя НЕГАРА, заступник голови комісії

 

          4.Про делегування представників від конкурсної комісії для ознайомлення кандидата із закладом освіти – Недайводською гімназією  та затвердження дати ознайомлення.

 

Доповідає: Ірина КОПАНИЦЯ, секретар комісії

 

          5.Про затвердження графіка проведення етапів конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії  Глеюватської сільської ради.

 

Доповідає: Ірина КОПАНИЦЯ, секретар комісії

 

          6. Про розгляд і затвердження тестових та ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей, визначення шкали оцінювання.

 

Доповідає: Наталя НЕГАРА, заступник голови комісії

 

7. Про обрання лічильної комісії для організації проведення відкритого голосування з визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

Доповідає: Дмитро ГУРЄЄВ, голова комісії

 

 1. СЛУХАЛИ по першому питанню:

ГУРЄЄВА Дмитра Олександровича, голову конкурсної комісії, який ознайомив всіх членів конкурсної комісії із порядком денним засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  (далі – Конкурс) та запропонував його затвердити.

Зауваження та пропозиції до порядку денному відсутні.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

  

 1. СЛУХАЛИ по другому питанню:

НЕГАРУ Наталю Миколаївну, заступника голови комісії, яка, спираючись на нормативні документи,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно  ст. 25, ст.26  Закону України «Про освіту» та ст.37, ст.38, ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положенням про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ, керуючись розпорядженням  від 20.10.2022 року № 185-р «Про утворення та затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської Глеюватської сільської ради», відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», та у зв’язку із  вакантною посадою директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  зазначила, що конкурсна комісія в своїй діяльності керується зазначеними вище документами та відповідно до пункту 7 Положення члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим Положенням, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії, а саме відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Відповідно Положення про конкурс  посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину; позбавлена права обіймати відповідну посаду; за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.

До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

Здійснюватиметься відеофіксація та, за можливості, відеотрансляція конкурсних відборів з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Глеюватської сільської ради та офіційному веб-сайті  Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради.

Максимальна кількість балів за тестові завдання – 20 балів.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 10 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

Кандидати, які набрали 11 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання, яке вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин і оцінюються членами комісії за повну ґрунтовну

правильну відповідь – 4 бали, за неповну відповідь – 2 бали, якщо відповідь неправильна чи ненадана – 0 балів.

Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Після складання тестування на знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання, кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

У визначений час та дату конкурсною комісією, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного відбору, після чого члени конкурсної комісії визначають переможця конкурсу шляхом відкритого голосування або визнання конкурсу таким, що не відбувся.

На підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради, який є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу строком на шість років (за умови, якщо переможець працював на даній посаді).

Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Зауваження та пропозиції до даного питання відсутні.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

ВИРІШИЛИ:

1.Членам конкурсної комісії неухильно дотримуватися Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ.

2. Затвердити процедуру виконання тестових та ситуаційного завдань конкурсантом із зазначеною кількістю максимально отриманих балів – 24.

 1. СЛУХАЛИ по третьому питанню:

 НЕГАРУ Наталю Миколаївну, заступника голови комісії, яка повідомила про те, що протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, а саме з 20.10.2022 року по 08.11.2022 року включно здійснювався прийом документів від претендентів на участь у конкурсі на

заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради.

Відповідальному за прийом документів, головному спеціалісту Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму  надійшла 1 заява  про допуск до участі у конкурсі на посаду директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради від громадянки ПЕЧЕНІВСЬКОЇ Світлани Іванівни, яка претендує на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора даного  закладу освіти.

Наталя НЕГАРА  зазначила, що документи, які подані претендентом  на участь у конкурсі на посаду керівника закладу освіти, прийняті в установленому порядку відповідно до оприлюдненого оголошення, заява зареєстрована у журналі обліку заяв претендентів на участь у конкурсах, описи документів, сформовані та готові для представлення на розгляд конкурсній комісії.

Наталя НЕГАРА ознайомила усіх членів конкурсної комісії із документами, поданими претендентом на участь у конкурсі відповідно до Положення. Ознайомившись із представленими документами претендента Печенівської Світлани Іванівни на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ:

Людмила ЖОВНЕР зазначила, що документи претендента Світлани ПЕЧЕНІВСЬКОЇ на участь у конкурсі  на заміщення вакантної посади директора гімназії відповідають кваліфікаційним вимогам до директора закладу загальної середньої освіти та відповідають вимогам допуску до участі у конкурсі, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту та Положенням, тому даний претендент може бути допущений  до участі у конкурсних відборах на посаду керівника (директора) Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради (далі – конкурсні відбори).

 

Ольга ЖЕЛЕЗНЯК запропонувала провести відкрите голосування щодо допуску претендента до етапів конкурсних відборів на заміщення вакантної посади Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради, керуючись наданою папкою необхідних документів претендента та описом  цих документів, доданих до заяви.

Пропозицій та зауважень по кандидатурі не було.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Допустити до конкурсного відбору на посаду директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради громадянку ПЕЧЕНІВСЬКУ Світлану Іванівну.
 2. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Глеюватської сільської ради та офіційному веб-сайті Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидат).

 

4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню:

КОПАНИЦЮ Ірину Борисівну, секретаря конкурсної комісії з питання  делегування представників від конкурсної комісії для ознайомлення кандидата (претендента) із закладами освіти – Недайводською гімназією Глеюватської сільської ради, трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу,  та визначення дати ознайомлення кандидата із закладом освіти, яка запропонувала  ознайомлення в наступну дату та час:

 

 • 17.11.2022 року – 14.00 – Недайводська гімназія Глеюватської сільської ради.

Представник від конкурсної комісії організовує та забезпечує ознайомлення кандидата із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

ВИСТУПИЛИ:

Ольга ЖЕЛЕЗНЯК зауважила, що адміністрація закладу повинна забезпечити знайомство із закладом та громадськістю закладу освіти із дотриманням карантинних та безпекових вимог в умовах воєнного часу відповідно до чинного законодавства.

 

Ольга ГОЛЯК запропонувала затвердити дату і час знайомства претендента на посаду керівника Недайводської гімназії згідно з наданими пропозиціями.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:

 1. Делегувати членів конкурсної комісії 17 листопада на 14.00 годину в Недайводську гімназію Глеюватської сільської ради для  ознайомлення кандидата на посаду директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради.

 

5. СЛУХАЛИ по п’ятому питанню:

КОПАНИЦЮ Ірину Борисівну, яка винесла на обговорення дату проведення етапів конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради – 25 листопада 2022 року, час початку проведення етапу конкурсного відбору на посаду директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  – 9.00 ранку.

Також зазначила, що тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, вирішення ситуаційного завдання та презентація проводяться в один день.

Ірина КОПАНИЦЯ, зазначила, що тестування проходить письмово не довше 30 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу. Проходження тестування: кандидати, які набрали 11 і більше правильних відповідей, переходять до виконання ситуаційного завдання, яке вирішується письмово державною мовою не довше 20 хвилин.

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами вирішення ситуаційного завдання.

Допуск/ недопуск до презентації перспективного плану розвитку закладу освіти надається комісію після перевірки та оголошення набраних балів за тестування та ситуаційне завдання: за умови набрання не менше ніж 60% від загальної кількості балів.

Ірина Копаниця звернула увагу на необхідності оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально за критеріями відповідно до норм Положення, заповнення відомостей проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посади керівників.

 

ВИСТУПИЛИ:

Наталя НЕГАРА, заступник голови конкурсної комісії, яка запропонувала 25.11.2021 року  у відповідно запропонований час о 9.00  та о 10.30 ранку провести провести І етап конкурсні відбори для кожного кандидата у Відділі освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради  з дотриманням карантинних вимог.

Дмитро ГУРЄЄВ, голова конкурсної комісії, апропонував регламент презентації програми розвитку до 10 хв., виділити по 5 хв. на запитання членів комісії та 5 хвилин на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:

1. Провести 25.11.2022 року о 9.00 у актовій залі Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради І-ІІІ етапи конкурсного відбору на  посаду директора Недайводської  гімназії Глеюватської сільської ради.

2. Визначити загальний час на проведення 3 –х етапів конкурсного                   відбору  - 90 хвилин:

 - Час на виконання тестових завдань – 30 хвилин;

 - Час на вирішення ситуаційного завдання – 20 хвилин;

 - Час на презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти – 10 хвилин;

 - Час на запитання членів комісії – 5 хвилин та на голосування – 5 хвилин.

 

6. СЛУХАЛИ по шостому питанню:

НЕГАРУ Наталю Миколаївну, заступника голови комісії, «Про затвердження тестових та ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти та презентація перспективного плану розвитку закладу освіти», яка зазначила про необхідність затвердження тестових та  ситуаційних завдань на знання професійних компетентностей.

І етап: Наталя Миколаївна запропонувала затвердити 5 варіантів тестових завдань, кожен з яких містить по 20 тестів з вибором однієї правильної відповіді. Дані питання сформовані із загального переліку питань відповідно до Примірного переліку питань на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти. На відповідному бланку з тестовими завданнями кандидат проставляє дату та час початку тестування, записує своє прізвище, ім’я. Після проходження тестування ставить свій підпис. Результати тестування фіксуються лічильною комісією в окремій відомості.

ІІ етап: також Негара Наталя Миколаївна запропонувала на розгляд комісії 10 варіантів ситуаційних завдань, які запропонувала запакувати  у конверти перед початком вирішення та обрання кандидатом варіанту методом жеребкування. Кандидат, обравши ситуаційне завдання, на цьому ж аркуші вказує дату і час початку виконання та своє прізвище, ім’я. По закінченні вирішення ситуаційного завдання ставить свій підпис. Після закінчення часу, відведеного для вирішення ситуаційного завдання, кожен член комісії оцінює дану відповідь за шкалою 0 – 2 – 4 бали. Лічильна комісія вираховує результат шляхом визначення середньоарифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії та фіксує у відомості.

Кандидат, який отримав за тестові та ситуаційне завдання менше ніж 60% від загальної кількості балів – 24, до ІІІ етапу конкурсного відбору не допускається.

Кандидат ознайомлюється з результатами, занесеними у відомість та протокол під підпис.

ІІІ етап: Презентація перспективного плану розвитку закладу освіти кандидатом презентується державною мовою, відкрито та публічно. Для оцінювання результату презентації використовується така система:

 • 3 бали виставляється кандидатам, які повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти та надали вичерпні відповіді на запитання членів конкурсної комісії;
 • 2 бали виставляється кандидатам, які не повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти та надали вичерпні відповіді на запитання членів конкурсної комісії;
 • 1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили всі напрямки роботи закладу освіти та надали неповні відповіді на запитання членів конкурсної комісії.

Визначення результатів презентації перспективного плану розвитку закладу освіти здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок  членів конкурсної комісії, яке фіксується лічильною комісією  у відповідній відомості.

 

ВИСТУПИЛИ:

Людмила ЖОВНЕР, член конкурсної комісії, яка запропонувала перейти до голосування за затвердження тестових та ситуаційних питань та шкали й         алгоритму оцінювання І, ІІ, ІІІ етапів конкурсного відбору.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» –  (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити тестові та ситуаційні завдання для перевірки професійних компетентностей,  шкалу оцінювання для кандидатів на посаду директора закладу освіти для кожного етапу конкурсного відбору.

 

 7. СЛУХАЛИ по сьомому питанню:

ГУРЄЄВА Дмитра Олександровича, голову конкурсної комісії, який зазначив про необхідність обрання лічильної комісії для організації проведення відкритого голосування з визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб та на засіданні лічильної комісії обрати зі свого складу голову лічильної комісії і секретаря.

Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформлює відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

 Ольга ГОЛЯК запропонувала обрати по одному представнику від кожної сторони делегованих членів комісії.

Ольга ЖЕЛЕЗНЯК внесла пропозицію щодо кандидатур членів лічильної комісії:

Голяк Ольга Миколаївна, депутат Глеюватської сільської ради; Жовнер Людмила Олександрівна, директор Червонозабійницького ліцею Глеюватської сільської ради; Копаниця Ірина Борисівна, голова постійної комісії з гуманітарних питань сільської ради – обрати секретарем лічильної комісії.

 

 ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

За Голяк О.М. – члена лічильної комісії   - «за» - 6 (шість); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 1 (один).

За Жовнер Л.О. – члена лічильної комісії - «за» - 6 (шість); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 1 (один).

За Копаницю І.Б. – члена лічильної комісії, секретаря лічильної комісії, - «за» - 6 (шість); «проти» - 0 (нуль); «утримались» - 1 (один).

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для організації проведення відкритого голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради у наступному складі:

 

          Голяк Ольга Миколаївна, депутат Глеюватської сільської ради;

Вхід для адміністратора