A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради

Оголошення про конкурс

Додаток 2

до наказу відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради

06 вересня 2021 року № 100 -од

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загального середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291 Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти Глеюватської сільської ради, а саме:

-  директор Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради;

 -  директор Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради;

Умови, місце, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад:

 

Найменування, місцезнаходження закладів освіти

Глеюватська гімназія Глеюватської сільської ради

53001 Дніпропетровська область, Криворізький район, село Глеюватка, вул. Українська, буд. 2Б.

 

Недайводська гімназія Глеюватської сільської ради

53001 Дніпропетровська область, Криворізький район, село Недайвода, вул. Рората, буд. 101 А.

Найменування посади

Директор закладу освіти

Умови праці

Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості , а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  1. заява про участь у конкурсі

2) згода на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);

3) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

4) копія паспорта громадянина України;

5) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

6) документ, що підтверджує володіння державною мовою (сертифікат);

7) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

8) довідка про відсутність судимості;

9) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

10) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

11) за бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджують його професійні та /або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник

Дата, час і місце проведення конкурсу

Документи приймаються до 17.00 години   26 вересня 2021 року  до відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради за адресою: 53001, Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Глеюватка, вул. Кірова Олександра , буд. 2а. м. та визначаються за рішенням конкурсної комісії  відповідно до Відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загального середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291додатково.

Етапи проведення

конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1)          прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2)          оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3)          прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ;

4)          перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам упродовж 5-ти робочих днів;

5)          допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі та ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу ( не пізніше 5-ти робочих днів до проведення конкурсного відбору)

6)          проведення конкурсного відбору здійснюється у три етапи:

 - 1) перевірка знань законодавства у сфері освіти у письмовій формі - тестування (30 хв.);

 - 2) вирішення ситуаційного завдання (20хв.)

 - 3) презентація перспективного плану розвитку закладу освіти (10хв.)

7)          визначення переможця конкурсу (упродовж 2-х робочих днів з дня завершення конкурсного відбору);

9)          оприлюднення результатів конкурсу.

 

Якщо конкурс відбувся, протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу орган, що призначає керівника закладу середньої освіти, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Воронько М.М. –  головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради,

с.Глеюватка, вул. Кірова Олександра, буд. 2а.

тел. 067 975 41 72

e-mail:kr.sportschool@gmail.com

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

 Начальник  відділу освіти, молоді, спорту,

культури та туризму Глеюватської сільської ради            Наталя НЕГАРА

Вхід для адміністратора