A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради

Оголошення про конкурс

Додаток 2

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      наказом відділу освіти

                                                                                         від 20.10.2022 р. № 61од

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

  Відповідно  ст. 25, ст.26  Закону України «Про освіту» та ст.37, ст.38, ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ, керуючись розпорядженням  від 20.10.2022 року № 185-р «Про утворення та затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради»      Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради.

Умови, місце, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади:

Найменування, місцезнаходження закладу освіти

 

 

Недайводська гімназія Глеюватської сільської ради

53001 Дніпропетровська область, Криворізький район, село Недайвода, вул. Рората, буд. 101 А.

Найменування посади

Директор закладу освіти

Умови праці

Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості , а також фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. згода на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);
 3. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 6. документ, що підтверджує вільне  володіння державною мовою (сертифікат);
 7. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;
 8. довідка про відсутність судимості;
 9. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 10. мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 11. за бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджують його професійні та /або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Документи приймаються до 17.00 години  8 листопада 2022 року  до відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради за адресою: 53001, Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Глеюватка, вул. Кірова Олександра , буд. 2а.

Дата та час визначаються за рішенням конкурсної комісії  відповідно до Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ додатково.

Місце проведення конкурсного відбору: Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради: 53001, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Глеюватка, вул.Кірова Олександра, буд. 2а.

Етапи проведення

конкурсного відбору

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

1)          прийняття рішення про проведення конкурсу;

2)          оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3)          прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ;

4)          перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам упродовж 5-ти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі;

5)          допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі та оприлюднення на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі в конкурсному відборі;

6) прийняття рішення про дату та час проведення конкурсного відбору, оприлюднення на офіційному веб-сайті засновника;

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу ( не пізніше 5-ти робочих днів до проведення конкурсного відбору)

6)          проведення конкурсного відбору здійснюється у три етапи:

 - 1) перевірка знань законодавства у сфері освіти у письмовій формі - тестування (30 хв.);

 - 2) вирішення ситуаційного завдання (20хв.)

 - 3) презентація перспективного плану розвитку закладу освіти (10хв.)

7)          визначення переможця конкурсу та оприлюднення результатів (упродовж 2-х робочих днів з дня завершення конкурсного відбору);

9)      Якщо конкурс відбувся, протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу орган, що призначає керівника закладу середньої освіти, призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Воронько Марина Миколаївна –  головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради,

с.Глеюватка, вул. Кірова Олександра, буд. 2а.

тел. 067 975 41 72

e-mail:kr.sportschool@gmail.com

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

 

 

Начальник  відділу освіти, молоді,

спорту, культури та туризму

Глеюватської сільської ради                                          Наталя НЕГАРА

 

 

Вхід для адміністратора