A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради

Протокол засідання № 1

ПРОТОКОЛ

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу та призначення керівників закладів загальної середньої освіти: Глеюватської гімназіі Глеюватської сільської ради, Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

01 жовтня 2021 року                    с. Глеюватка                                  № 1

 

Присутні (відповідно до листка реєстрації членів конкурсної комісії):

 

Голова комісії:

ГУРЄЄВ Дмитро Олександрович

 

– заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

Заступник голови комісії:

НЕГАРА Наталя Миколаївна

 

– начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради.

Секретар комісії:

КОПАНИЦЯ Ірина Борисівна

 

– голова постійної комісії з гуманітарних питань сільської ради.

Члени комісії:

ГОЛЯК Ольга Миколаївна

 

– депутат Глеюватської сільської ради;

ЖОВНЕР Людмила Олександрівна

 

 

ПОШТОВА Ольга Володимирівна

 

– директор Червонозабійницького ліцею Глеюватської сільської ради;

 

– голова профспілкового комітету Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради;

ЖЕЛЕЗНЯК Ольга Миколаївна

– голова профспілкового комітету Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради.

 

 

 Всього: 7 членів комісії

 

 Відсутні: 2 члени комісії:

  1. ПАВЛОВА Ольга Вікторівна, начальник відділу кадрового забезпечення Криворізької РДА (за згодою);
  2. РОГАЛЬСЬКИЙ Роман Олександрович, депутат Глеюватської сільської ради (відпустка).

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу та призначення керівників закладів загальної середньої освіти: Глеюватської гімназіі Глеюватської сільської ради, Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради

 

 

1. Про затвердження порядку денного засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради

 

Доповідає: Дмитро Гурєєв, голова комісії

 

         2.Про дотримання норм Положення про Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ

 

 Доповідає: Наталя Негара, заступник голови комісії

         3.Про розгляд документів, поданих претендентами на участь у конкурсах на посади керівників закладів загальної середньої освіти: Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради та Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  та допуск/недопуск їх до етапів конкурсних відборів.

Доповідає: Наталя Негара, заступник голови комісії

 

         4.Про делегування представників від конкурсної комісії для ознайомлення кандидатів із закладами освіти та затвердження графіків знайомства претендентів із закладами.

 

Доповідає: Ірина Копаниця, секретар комісії

 

         5.Про затвердження графіків проведення етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради.

Доповідає: Ірина Копаниця, секретар комісії

 

         6. Про розгляд і затвердження тестових та ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей, визначення шкали оцінювання.

Доповідає: Наталя Негара, заступник голови комісії

 

7. Про обрання лічильної комісії для організації проведення відкритого голосування з визначення переможців конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради.

 

Доповідає: Дмитро Гурєєв, голова комісії

 

1. СЛУХАЛИ по першому питанню:

Гурєєва Дмитра Олександровича, голову конкурсної комісії, який ознайомив всіх членів конкурсної комісії із порядком денним засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради: Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради та Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  (далі – конкурси) та запропонував його затвердити.

Зауваження та пропозиції до порядку денному відсутні.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

2. СЛУХАЛИ по другому питанню:

 

Негару Наталю Миколаївну, заступника голови комісії, яка, спираючись на нормативні документи  відповідно  ст. 25  Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» та ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загального середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291, Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ та у зв’язку із  вакантною посадою директора Глеюватської гімназії Глеюватської сільської ради та вакантною посадою директора Недайводської гімназії Глеюватської сільської ради  зазначила, що конкурсна комісія в своїй діяльності керується зазначеними вище документами та відповідно до пункту 7 Положення члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим Положенням, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії, а саме відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Відповідно Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину; позбавлена права обіймати відповідну посаду; за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.

До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

Здійснюватиметься відеофіксація та, за можливості, відеотрансляція конкурсних відборів з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Глеюватської сільської ради та офіційному веб-сайті  Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються Відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради.

Максимальна кількість балів за тестові завдання – 20 балів.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 10 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

Кандидати, які набрали 11 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання, яке вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин і оцінюються членами комісії за повну ґрунтовну правильну відповідь – 4 бали, за неповну відповідь – 2 бали, якщо відповідь неправильна чи ненадана – 0 балів.

Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Після складання тестування на знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання, кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

У визначений час та дату конкурсною комісією, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного відбору, після чого члени конкурсної комісії визначають переможця конкурсу шляхом відкритого голосування або визнання конкурсу таким, що не відбувся.

На підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Глеюватської сільської ради, який є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу строком на шість років (за умови, якщо переможець працював на даній посаді).

Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Зауваження та пропозиції до даного питання відсутні.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1.Членам комісії неухильно дотримуватися Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загального середньої освіти», затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки  України від 28 березня 2018 року № 291, Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду керівників  закладів загальної середньої освіти Глеюватської сільської ради Дніпропетровської області, затвердженого рішенням сільської ради від 29.01.2021р. № 86-ІІІ/VІІІ.

2. Затвердити процедуру виконання тестових та ситуаційного завдань конкурсантом із зазначеною кількістю максимально отриманих балів – 24.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 7 (сім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

Вхід для адміністратора